Myanmar-Thai Massage Lin

barmské, thajské, čínské,havajské masáže, reiki

Upozornění

Facebook page:

Sledujte nás na facebooku

Thajské masáže Lin na facebooku

Upozornění:

Tento web používá cookies pro zajištění funkčnosti webu. Pokud s jejich použitím nesouhlasíte, můžete jejich použití vypnout v nastavení Vašeho prohlížeče.

Dárkové poukazy

Nabízím k zakoupení Dárkové poukazy na masáže i baňkování dle aktuální nabídky, vhodné jako dárek nejen pro relaxaci.

Platnost poukazu  jsou dva měsíce od zakoupení a platnost poukazu je vždy vyznačena na daném poukazu. Poukaz je v době platnosti přenosný na další osoby.

Upozornění: Prošlý poukaz je neplatný! Platnost poukazu nelze prodloužit. Nemůžete-li sami vyčerpat poukaz v době jeho platnosti, může jej využít i další osoba z Vaší rodiny. Cena poukazu dle požadované služby

Dárkový poukaz na služby masážního salonu

Všeobecné podmínky - Dárkové poukazy

Jedná se o výběr části Všeobecných podmínek, pro klienty s Dárkovými poukazy platí Všeobecné podmínky v celém rozsahu - plné znění zde

4. Dárkové poukazy

4.1. Prodávající nabízí kupujícím k zakoupení Dárkové poukazy (dále i jen jako Poukaz).

4.2. Prodejem se rozumí dodání fyzické podoby Dárkového poukazu Prodávajícím a zaplacením částky přímo uvedené (či odpovídající uvedené službě dle ceníku) na Poukaze Zákazníkem. Platný Dárkový poukaz opravňuje jeho nositele po předložení v době platnosti Poukazu k jednorázovému čerpání služeb uvedených na Dárkovém poukaze či v uvedené hodnotě.

4.3. Platnost poukazu jsou 2 (dva) měsíce od zakoupení do uvedeného data platnosti (není-li uvedeno jinak – např. Vánoční dárkové poukazy). Vypršením platnosti poukazu se poukaz stává neplatným bez náhrady a bez možnosti vrácení peněz!

4.4. Dárkový poukaz je přenosný na třetí osobu (obdarovaný člověk, pro kterého je poukaz určen nebo komu byl přenechán Kupujícím). Dárkový poukaz nelze vrátit či směnit zpět za peníze.

4.5. Jednorázový Dárkový poukaz lze uplatnit právě jednou, Dárkový poukaz s finančním limitem lze v době platnosti uplatnit opakovaně do vyčerpání uvedené částky. Rozhodne-li se klient využít Poukaz na jinou službu dle platného Ceníku, doplatí chybějící částku v hotovosti. Nevyčerpaná částka lze v době platnosti Poukazu využít na celou či částečnou úhradu další masáže. Nevyužitá částka nelze vyplatit v hotovosti a vypršením platnosti Poukazu bez náhrady propadá.

4.6. K uplatnění poukazu je nezbytně nutné platný dárkový poukaz předložit. Bez předložení platného poukazu nelze poukaz uplatnit a bude účtována standardní cena služby dle platného ceníku.

4.7. Dárkový poukaz, u kterého skončila doba platnosti, je neplatný a nelze uplatnit.

4.8. Povinnosti Prodávajícího:

  • Prodávající bude vést jako součást plnění evidenci Poukazu s příslušnou administrativou – datum vydání, datum platnosti, čerpání poukazu.
  • Prodávající je povinen umožnit držiteli Poukazu objednání termínu pro čerpání služeb v době platnosti Poukazu za předpokladu včasného objednání držitelem Poukazu. Za včasné objednání se považuje rezervace termínu alespoň 1 (jeden) měsíc před koncem platnosti poukazu – Provozovatel neovlivní aktuální zájem ostatních klientů a držitelů Poukazů o rezervaci volných termínů. V případě zvýšeného zájmu ostatních Klientů o rezervaci může být nejbližší volný termín i za 1-2 týdny.
  • Prodávající je povinen přijmout platný Dárkový poukaz v době platnosti uvedené na Poukazu a poskytnout plnění objednané služby.
  • Prodávající nezná identitu ani kontakt aktuálního držitele poukazu a není povinen držitele Poukazu upozornit na konec platnosti.

 4.9. Povinnosti Klienta:

  • Klient je povinen sám hlídat konec platnosti Dárkového poukazu a je oprávněn jej v této době využít na čerpání uvedené služby či finanční částky dle aktuálního Ceníku.
  • Klient je povinen si včas zarezervovat termín masáže a zároveň při rezervaci sdělit kód Poukazu a službu uvedenou na Poukazu. Za včasnou rezervaci se považuje alespoň 1 (jeden) měsíc před koncem platnosti Poukazu – při pozdější rezervaci Prodávající nemusí vyjít vstříc požadovaným vyhovujícím termínem a může nabídnout pouze aktuálně volné termíny do data konce platnosti Poukazu bez ohledu na to, jak budou Klientovi vyhovovat. Objednává-li se Klient na konci platnosti Poukazu, může se stát, že nebude k dispozici žádný volný termín – v tomto případě se má za to, že Klient nesplnil svoji povinnost včasného objednání a porušil tyto Všeobecné podmínky, Poukaz následně bez náhrady propadá dnem konce uvedené platnosti.
  • Klient je povinen Poukaz uschovat pro pozdější prokázání nároku na objednanou masáž a bez vyzvání Poukaz předložit Provozovateli při příchodu v domluveném termínu před domluvenou masáží. Bez předložení platného poukazu bude účtována cena dle platného Ceníku.
  • Klient je povinen se včas dostavit na objednaný termín masáže. Nemůže-li se klient dostavit v objednaném termínu masáže, je povinen se omluvit alespoň 24 (dvacet čtyři) hodin předem – pokud tak neučiní, může být v krajních případech jeho Poukaz evidován za vyčerpaný bez náhrady.

 4.10. Nedílnou součástí Poukazu jsou tyto Všeobecné podmínky.

 4.11. Zakoupením poukazu kupující potvrzuje, že plně rozumí těmto Všeobecným podmínkám, zejména doby platnosti poukazu, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

Platnost podmínek od 1.4.2016

Masážní salon v ChrudimiVýzdoba salonuObjednávky na masáže a baňkování - pouze e-mailem:

e-mail pro objednávky: lin@thajskemasazelin.cz
telefon: 739 953 752 (po-pá 19-20h - pouze pro rušení rezervací)
salon: v tuto chvíli provozujeme mobilní masáže mimo pevný salon